Kancelaria Adwokacka Adwokat Urszuli Kuźniackiej to niezależna kancelaria adwokacka świadcząca kompleksową obsługę prawną dla Klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Kancelaria współpracuje z doświadczonym zespołem ekspertów, który łączy wiedzę z efektywnością stosowanych rozwiązań prawnych. Czujemy się odpowiedzialni za sprawy naszych Klientów i ich sukces. Cechuje nas profesjonalizm, zaangażowanie i indywidualne podejście do każdego Klienta. Wyróżnia nieszablonowe podejście do prowadzonych spraw, wspieramy koncyliacyjny sposób rozwiązywania sporów.

Prawo gospodarcze

+ Rozwiń

 • Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych (osób indywidualnych  i spółek prawa handlowego),
 • Prowadzenie postępowań sądowych, w tym postępowań rejestrowych,
 • Tworzenie podmiotów gospodarczych,
 • Sporządzanie i opiniowanie umów oraz opinii prawnych, pomoc w negocjacjach,
 • Sporządzanie dokumentów korporacyjnych,
 • Obsługa prawna posiedzeń organów spółki,
 • Bieżąca obsługa prawna, porady i konsultacje prawne,
 • Obsługa i windykacja należności,
 • Pomoc w kwestiach związanych z zatrudnieniem pracowników,
 • Pomoc w sprawach o zakaz wykonywania działalności gospodarczej,
 • Pomoc w sprawach dot. odpowiedzialności członków zarządu, działania z pokrzywdzeniem wierzycieli (skarga pauliańska).
Prawo cywilne

+ Rozwiń

 • sprawy o zapłatę
 • sprawy dot. kredytów „we Frankach”
 • sprawy o odszkodowanie z tytułu szkody na osobie lub mieniu (m.in. wypadki komunikacyjne, szkody związane z obrotem gospodarczym, reklamacje imprez turystycznych) i zadośćuczynienie,
 • sprawy roszczeń z umowy sprzedaży, umowy o dzieło lub zlecenia, w tym zagadnienia dotyczące  uprawnień z tytułu rękojmi oraz gwarancji,
 • sprawy dotyczące nieruchomości, umów deweloperskich, współwłasności,
 • sprawy dotyczące umowy pożyczki lub darowizny, w tym o zwrot pożyczki i odwołanie wykonanej darowizny,
 • sprawy dot. ochrony dóbr osobistych,
 • sprawy o wznowienie postępowania.
Prawo rodzinne i opiekuńcze

+ Rozwiń

 • sprawy o rozwód (z orzekaniem o winie lub bez orzekania w tym przedmiocie; także z elementem transgranicznym),
 • sprawy o separację,
 • sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
 • sprawy o alimenty oraz zabezpieczenie kosztów matki w okresie porodu,
 • sprawy o ustalenie kontaktów z małoletnim oraz miejsca zamieszkania małoletniego,
 • sprawy o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nad małoletnim
 • sprawy o podział majątku dorobkowego byłych małżonków
 • sprawy w przedmiocie ubezwłasnowolnienia
Prawo ubezpieczeń społecznych

+ Rozwiń

 • sprawy dot. ustalenia stopnia niepełnosprawności i powiązanych świadczeń,
 • sprawy o przyznanie emerytury za pracę w warunkach szczególnych,
 • sprawy o podleganie/niepodleganie ubezpieczeniom społecznym.
Prawo spadkowe

+ Rozwiń

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • sprawy o zachowek,
 • sprawy o dział spadku,
 • pomoc przy sporządzaniu testamentu,
 • konsultacje w przedmiocie zakresu uprawnień i obowiązków zapisobierców oraz wykonawców testamentu,
 • sprawy o zmianę lub uchylenie orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • pomoc w zgłoszeniu oświadczeń spadkowych złożonych poza terytorium RP.
Prawo karne

+ Rozwiń

 • Pomoc prawna w roli zarówno obrońcy, jak i pełnomocnika pokrzywdzonego na każdym etapie postępowania,
 • wsparcie na etapie wykonawczym.
Postępowania sądowe i zastępstwo prawne

+ Rozwiń

 • prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
 • reprezentacja przed organami ścigania,
 • reprezentacja przed Urzędami.

Opinie

Adwokat Urszula Kuźniacka ukończyła prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Studiowała także na Pázmány Péter Catholic University w Budapeszcie. Jest absolwentką Programu Dyplomatycznego Akademii Spraw Zagranicznych House of Diplomacy. Wykonując zawód adwokata prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Sądzie Okręgowym w Warszawie, Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Wydawnictwach Prawniczych oraz współpracując z warszawskimi kancelariami prawnymi. Od  lat związana z działalnością pro bono, udziela wsparcia prawnego organizacjom pozarządowym. Biegle włada językiem angielskim.

Blog

Kontakt

Kontakt

Tel: 500-748-015
Mail: kontakt@adwokat-warszawa.net

Dane

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Urszula Kuźniacka
NIP 895-18-87-596

Kancelaria

ul. Paryska 30 lok. 1,
03-935 Warszawa

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 10-18. Istnieje możliwość umówienia spotkania poza ww godzinami. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy przed złożeniem wizyty.

Rachunek bankowy

19 1950 0001 2006 0067 9151 0002 Idea Bank SA