Kancelaria Adwokacka Adwokat Urszuli Kuźniackiej to niezależna kancelaria adwokacka świadcząca kompleksową obsługę prawną dla Klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Kancelaria współpracuje z doświadczonym zespołem ekspertów, który łączy wiedzę z efektywnością stosowanych rozwiązań prawnych. Czujemy się odpowiedzialni za sprawy naszych Klientów i ich sukces. Cechuje nas profesjonalizm, zaangażowanie i indywidualne podejście do każdego Klienta. Wyróżnia nieszablonowe podejście do prowadzonych spraw, wspieramy koncyliacyjny sposób rozwiązywania sporów.

Prawo gospodarcze

+ Rozwiń

 • Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych (osób indywidualnych  i spółek prawa handlowego),
 • Prowadzenie postępowań sądowych, w tym postępowań rejestrowych,
 • Tworzenie podmiotów gospodarczych,
 • Sporządzanie i opiniowanie umów oraz opinii prawnych, pomoc w negocjacjach,
 • Sporządzanie dokumentów korporacyjnych,
 • Obsługa prawna posiedzeń organów spółki,
 • Bieżąca obsługa prawna, porady i konsultacje prawne,
 • Obsługa i windykacja należności,
 • Pomoc w kwestiach związanych z zatrudnieniem pracowników,
 • Pomoc w sprawach o zakaz wykonywania działalności gospodarczej,
 • Pomoc w sprawach dot. odpowiedzialności członków zarządu, działania z pokrzywdzeniem wierzycieli (skarga pauliańska).
Prawo cywilne

+ Rozwiń

 • sprawy o zapłatę
 • sprawy dot. kredytów „we Frankach”
 • sprawy o odszkodowanie z tytułu szkody na osobie lub mieniu (m.in. wypadki komunikacyjne, szkody związane z obrotem gospodarczym, reklamacje imprez turystycznych) i zadośćuczynienie,
 • sprawy roszczeń z umowy sprzedaży, umowy o dzieło lub zlecenia, w tym zagadnienia dotyczące  uprawnień z tytułu rękojmi oraz gwarancji,
 • sprawy dotyczące nieruchomości, umów deweloperskich, współwłasności,
 • sprawy dotyczące umowy pożyczki lub darowizny, w tym o zwrot pożyczki i odwołanie wykonanej darowizny,
 • sprawy dot. ochrony dóbr osobistych,
 • sprawy o wznowienie postępowania.
Prawo rodzinne i opiekuńcze

+ Rozwiń

 • sprawy o rozwód (z orzekaniem o winie lub bez orzekania w tym przedmiocie; także z elementem transgranicznym),
 • sprawy o separację,
 • sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
 • sprawy o alimenty oraz zabezpieczenie kosztów matki w okresie porodu,
 • sprawy o ustalenie kontaktów z małoletnim oraz miejsca zamieszkania małoletniego,
 • sprawy o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nad małoletnim
 • sprawy o podział majątku dorobkowego byłych małżonków
 • sprawy w przedmiocie ubezwłasnowolnienia
Prawo ubezpieczeń społecznych

+ Rozwiń

 • sprawy dot. ustalenia stopnia niepełnosprawności i powiązanych świadczeń,
 • sprawy o przyznanie emerytury za pracę w warunkach szczególnych,
 • sprawy o podleganie/niepodleganie ubezpieczeniom społecznym.
Prawo spadkowe

+ Rozwiń

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • sprawy o zachowek,
 • sprawy o dział spadku,
 • pomoc przy sporządzaniu testamentu,
 • konsultacje w przedmiocie zakresu uprawnień i obowiązków zapisobierców oraz wykonawców testamentu,
 • sprawy o zmianę lub uchylenie orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • pomoc w zgłoszeniu oświadczeń spadkowych złożonych poza terytorium RP.
Prawo karne

+ Rozwiń

 • Pomoc prawna w roli zarówno obrońcy, jak i pełnomocnika pokrzywdzonego na każdym etapie postępowania,
 • wsparcie na etapie wykonawczym.
Kredyty frankowe

+ Rozwiń

 • Sprawy o stwierdzenie nieważności umowy kredytu powiązanego z Frankiem Szwajcarskim (lub inną walutą obcą),
 • sprawy o tzw „odfrankowienie” kredytu (lub pominięcie klauzul abuzywnych dot. mechanizmu powiązania kredytu z inną walutą obcą),
 • analiza rentowności (ustalenie potencjalnych korzyści finansowych, rokowań postępowania w świetle obowiązujących przepisów i aktualnego orzecznictwa) dochodzenia roszczeń z tytułu wykonywania umowy kredytu powiązanego z Frankiem Szwajcarskim (inną walutą obcą),
 • postępowania przed Rzecznikiem Finansowym (postępowanie polubowne, interwencyjne).
– prowadzenie sprawy w razie postawienia w stan wymagalności (wypowiedzenia przez bank) umowy kredytu powiązanej z Frankiem Szwajcarskim (inną walutą obcą)
-konsultacje w zakresie odzyskiwania prowizji oraz kosztów okołokredytowych spłaconych kredytów w tym kredytów powiązanych z Frankiem Szwajcarskim lub inną walutą obcą
Postępowania sądowe i zastępstwo prawne

+ Rozwiń

 • prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
 • reprezentacja przed organami ścigania,
 • reprezentacja przed Urzędami.
Sprawy trudne, niemożliwe, beznadziejne

+ Rozwiń

Nie istnieją sprawy z definicji beznadziejne. Cenimy wyzwania, sprawy skomplikowane i wymagającego kreatywnego działania. Uczciwie szacujemy (z punktu widzenia Klienta) rentowność akcji prawnej. Warto sprawdzić czy zrobiono wszystko co było „możliwe do zrobienia” w sprawie.

Kredyty we frankach szwajcarskich

Masz kredyt we frankach szwajcarskich i myślisz o jego przewalutowaniu? Nasze doświadczenie pozwala jasno stwierdzić, że od wielu umów frankowych można się uwolnić! Asymetria kursowa wynika stąd, że dla wypłaty kredytu bank bierze pod uwagę cenę kupna, dla spłaty rat zaś – cenę sprzedaży zagranicznej waluty. Kredyty te w większości przypadków nie były korzystne dla klientów, stawiając bank bezzasadnie w uprzywilejowanej pozycji. Przełomowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 3 października 2019 rozpoczął wiele procesów, które już zakończyły się sukcesem. Chcesz abyśmy poprowadzili Państwa sprawę przeciwko bankowi?

Cały proces rozpoczynamy od analizy sytuacji prawnej (czy umowa spełnia wewnętrzne wymogi), oraz życiowej (czy kredyt jest spłacany, spłacony, nadpłacony, wypowiedziany, etc). Po dokładnym zgłębieniu sytuacji, powiemy co możemy dla Państwa zrobić.

Opinie

Adwokat Urszula Kuźniacka jest ekspertem prawa cywilnego oraz gospodarczego i praktykiem procesowym. Z czystej pasji prowadzi także postępowania karne, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o tle gospodarczym. Założycielka Indywidualnej Kancelarii Adwokackiej z siedzibą w Warszawie, Partner Procesowy serwisu frankowicze.waw.pl. Ukończyła prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Już wówczas do jej zainteresowań zawodowych należały zagadnienia z zakresu prawa finansowego, bankowego oraz podatków; przygotowała wyróżnioną pracę magisterską pt. Opodatkowanie dochodów kapitałowych – zagadnienia wybrane. Naturalną implikacją tych zainteresowań są prowadzone z powodzeniem od kilku lat postępowania dotyczące roszczeń z tytułu realizacji umów kredytowych oraz pożyczek powiązanych z walutą obcą. Studiowała także na Pázmány Péter Catholic University w Budapeszcie. Jest absolwentką Programu Dyplomatycznego Akademii Spraw Zagranicznych House of Diplomacy, a zdobyte doświadczenie efektywnie wykorzystuje w praktyce zawodowej promując koncyliacyjne rozwiązywanie sporów. Wykonując zawód adwokata prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Sądzie Okręgowym w Warszawie, Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Wydawnictwach Prawniczych oraz współpracując z warszawskimi Kancelariami Prawnymi. Od lat związana z działalnością pro bono, udziela wsparcia prawnego organizacjom pozarządowym. Biegle włada językiem angielskim. Jest zwolenniczką nowych technologii, a zainteresowania te skutecznie przekłada na sposób budowania relacji z Klientem dbając o maksymalną efektywność i komfort współpracy.

Kancelaria współpracuje z ekspertami z zakresu prawa (także prawa kanonicznego), rachunkowości oraz doradztwa podatkowego. Naszym Klientom oferujemy obsługę prawną w języku angielskim oraz włoskim.
Stałymi ekspertami Kancelarii są:

Piotr Gieroń – absolwent magisterskich studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz doktoranckich studiów prawniczych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego; doświadczenie zawodowe zdobywał w Kancelariach Adwokackich w Warszawie oraz w Sądzie Okręgowym w Warszawie; od 2012 roku prowadzi własną Kancelarię Prawną; cywilista, miłośnik neologizmów; zwolennik stosowania prawa przez pryzmat ulpianowskiej definicji sprawiedliwości. Przygotowuje pracę doktorską pt. Ubezpieczenie (quasi) walutowego kredytu hipotecznego. Autor artykułów naukowych; również z zakresu prawa bankowego; na przykład: Jurydyczne skutki pominięcia klauzul abuzywnych (niedozwolonych, nieuczciwych) w warunkach umów o kredyt indeksowany do waluty obcej (CHF). Legal effects of omission of abusive (prohibited, dishonest) clauses in a foreign currency-indexed (CHF) credit agreements. Od 2012 roku prowadzi własną Kancelarię Prawną” Partner Merytoryczny serwisu frankowicze.waw.pl.

Wojciech Potocki – Adwokat kościelny zatwierdzony przy Sądzie Biskupim w Bielsku – Białej reprezentujący strony w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Magister Prawa kanonicznego i Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa kanonicznego. Zgodnie z Konstytucją Apostolską Sapientia Christiana posiada tytuł licencjata prawa kanonicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Sądzie Metropolitalnym Lubelskim. Jest fanem English Premier League.

Aktualności

Kontakt

Kontakt

Tel: 500-748-015
Mail: kancelaria@adwokat-warszawa.net

Kancelaria

Opinogórska 5 lok 68
04-039 Warszawa

W trosce o bezpieczeństwo naszych Klientów, w związku z zagrożeniem epidemicznym, liczniejsze osobowo spotkania realizowane są w biurze przy ul. Kopernika 5

Dane

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Urszula Kuźniacka
NIP 895-18-87-596

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 10-18. Istnieje możliwość umówienia spotkania poza ww godzinami. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy przed złożeniem wizyty.

Rachunek bankowy

19 1950 0001 2006 0067 9151 0002 Idea Bank SA

Partnerzy